Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Copyright & Disclaimer

CopyrightDisclaimer

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen (mits anders aangegeven) op deze website zijn en blijven, op grond van de auteurswet, eigendom van Thias Esseboom. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Thias Esseboom.

Afbeeldingen van derden vallen onder de copyright van de desbetreffende website of persoon. Mocht u onverhoopt een afbeelding zien die u toebehoort kunt u contact met mij opnemen.

Delen (sharing) van teksten en/of afbeeldingen via social media (Facebook, Twitter, Instagram en soortgelijke platforms) is alleen toegestaan via de daarvoor bestemde knoppen onder aan het desbetreffende verhaal, gedicht of artikel.

Disclaimer

Voor de categorie “Verhalen”: Alle personen en gebeurtenissen in de in deze categorie voorkomende teksten en afbeeldingen zijn ontleent aan de fantasie van de schrijver. Enige gelijkenis met bestaande personen en/of gebeurtenissen berusten op puur toeval. Deze categorie en de in deze categorie voorkomende teksten en afbeeldingen zijn bedoeld voor entertainment en moeten ook als zulks beschouwd worden.

Voor de categorie “Een Jaar Straf”: Alle in deze categorie voorkomende verhalen berusten op waargebeurde feiten en gebeurtenissen*. Enkel de namen van personen zijn gefingeerd om privacy redenen. In de verhalen spreek ik van mijn (stief) “pa” en van mijn (biologische) “vader”, dit zijn twee verschillende personen. De verhalen kunnen als schokkend ervaren worden, zoals vermeld aan het begin van het verhaal. U leest de verhalen op uw eigen risico.

*De verhalen in deze categorie zijn herinneringen en zodoende onderworpen aan mijn eigen perceptie van wat er in die periode gebeurde. Het kan dus voorkomen dat weersomstandigheden, tijd en andere “kleine details” anders zijn beschreven dan ze daadwerkelijk waren. Dit maakt de gebeurtenissen niet minder waarheidsgetrouw!

Voor de categorie “Gedichten”: Alle in deze categorie voorkomende gedichten en afbeeldingen kunnen zowel op waargebeurde feiten berusten, alsmede op de fantasie van de schrijver. De in deze categorie voorkomende gedichten en afbeeldingen zijn hoofdzakelijk bedoeld als entertainment en moeten dan ook als zulks beschouwd worden.

Voor de categorie “Columns”: Alle in deze categorie voorkomende berichten berusten puur op de mening van de schrijver. Niet alles berust op controleerbare feiten en kunnen derhalve niet als volledige waarheid beschouwd worden. De in deze categorie voorkomende berichten zijn bedoeld als entertainment en moeten ook als zulks beschouwd worden.